Välkommen till Brottsofferjouren i Farsta centrum!

Brottsofferjouren i Farsta Centrum är en ideell organisation.
De arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Brottsofferjouren består av ett förbundskansli, lokala jourer runt om i landet och en telefoncentral som är gratis att ringa till. Med hundratals ideellt utbildade medmänniskor stöder vi varje brottsoffer, vittne och anhörig som söker oss genom att ge information och stöd. Varje år blir det över hundratusen möten och samtal med människor.
Brottsofferjouren Södra Stockholm är en ideell förening med omkring ett hundratal medlemmar. Kansliet ligger i Farsta Centrum med en filial i bredäng. Jourens upptagningsområde är hela Södra Stockholms polismästardistrikt.

Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Verksamheten finansieras med bidrag från Stockholms stad, Brottsoffermyndigheten och sponsorer samt genom medlemsavgifter.

Läs mer om Brottsofferjouren södra i Farsta Centrum här.

 

  • Alla|
  • Bank & Post|
  • Dagligvaror|
  • Elektronik & Foto|
  • Hälsa & Skönhet|
  • Hus & Hem|
  • Mode|
  • Restaurang & Café|
  • Service|
  • Skor & Väskor|
  • Sport, Lek & Hobby|
  • Ur, Guld & Optik|
  • Vård & Välbefinnande|