FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED SPRIDNINGEN AV COVID-19

Vi i Farsta Centrum följer noggrant och kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19 och anpassar löpande vår verksamhet utifrån det.