CENTRUMLEDNINGEN

MARKNADSOMRÅDESCHEF
Thomas Levander
thomas.levander@al.se
0702-316 308

TEKNISK FÖRVALTARE
Stefan Hedlund
stefan.hedlund@al.se
0703-41 54 25

MARKNADSANSVARIG
Helene Andersson
helene.andersson@al.se
0730-26 19 05

MARKNADSASSISTENT
Frida Wickberg
frida.wickberg@al.se
0709-27 60 73

SÄKERHET OCH DRIFTANSVARIG
Stefan Karlsson
stefan.karlsson@al.se
0703-41 54 22

ETABLERARE
Mikael Gillerlöv
mikael.gillerlov@al.se
0706-​​18 09 72

FÖRVALTARE KONTOR
Robin Petersson
robin.petersson@al.se  
0723-81 31 16

INFORMATIONEN
infodisken@farstacentrum.se
08-683 14 00