Här är du välkommen

Farsta Centrum har varit en del av Farstabornas vardag i snart 60 år. När dörrarna slogs upp 1960 var det en plats för arbete, bostäder och torghandel där människor möttes för att göra affärer. Idag är det en spännande mötesplats där det händer något nytt nästan varje dag. I de 150 butikerna hittar du allt från nya kuddar till balkongen till den perfekta borrmaskinen för att sätta upp den nya hyllan. På vårt nedre matplan finns allt du behöver för att fylla veckans matkasse eller helgens picknickkorg. Och en massa trevliga restauranger förstås.

Du kan se alla våra öppettider här.

Vår historia

Farsta Centrum invigdes 23 oktober 1960. Det var Sveriges största köpcentrum och blev vida omtalat. Farsta Centrum byggdes som ett av de första s.k. ABC-samhällena.

En plats där arbete, bostäder och Centrum var samlat på ett och samma ställe. Det var ett nytt sätt att tänka och fick många efterföljare. Den unika 60-talskaraktären lever vidare och tillvaratogs varsamt när Farsta Centrum 1998 genomgick en totalrenovering för att möta dagens krav på bekväm och medveten shopping.

Om Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas - idag och i framtiden. 

Fastigheter är grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas i de miljöer vi skapar. Tillsammans med kunder, kommuner och andra samarbetspartners skapar vi förutsättningar för tillväxt och affärer och för platser att utvecklas och växa, med en vision om att alla vill leva i vår stad. 
Vår huvudinriktning är fastigheter för kontor och handel, men i våra områden finns också boende och verksamheter för kultur, service och lärande.

Vi finns på Sveriges tillväxtmarknader Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg.

Våra 53 fastigheter är värderade till drygt 43 mdkr och har en total uthyrbar yta på cirka 1 200 000 kvm. Några av våra välkända handelsplatser är Sickla, Farsta Centrum och Söderhallarna i Stockholmsregionen, Mobilia i Malmö och Gränby Centrum, Forumgallerian i Uppsala. Vi äger dessutom flera kontorsfastigheter i Stockholmsregionen i Sickla, Farsta, Kista, Hagastaden, Liljeholmen och i Södermalm, där Glashuset vid Slussen är det mest kända. Dessutom har vi stora byggrätter som är en viktig del av vår fastighetsutveckling.

Atrium Ljungberg AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1994.

Konsumentföreningen Stockholm, familjen Holmström och familjen Ljungberg är bolagets huvudägare.

Vår affär och hur vi jobbar

Atrium Ljungberg utvecklar och förvaltar fastigheter för att äga på lång sikt. Vi skapar värdetillväxt genom att utveckla och förädla nya och befintliga fastigheter och byggrätter samt genom aktiv och kundnära förvaltning.

Nära, långsiktiga och personliga relationer genomsyrar bolaget och en platt organisation med korta beslutsvägar och tydliga mandat är en av framgångsfaktorerna. Affärsmodellen bygger på att ha egna medarbetare genom hela affärsprocessen; från förvärv, idéarbete och konceptutveckling till projektering, byggnation, uthyrning och en aktiv kundnära förvaltning i nära samarbete med kunder och partners.