Välkommen till Karolinska Universitetslaboratoriet

Karolinska Universitetslaboratoriet

Vi tar prov, analyserar prov samt ger analysrådgivning.
Vi ger stöd för patientnära analysarbete som utförs av vårdpersonal.
Hur du tar prov beskrivs i våra provtagningsanvisningar.
Karolinska Universitetslaboratoriet i Farsta Centrum är ackrediterat. 

Adress: Farstagången 32