Hållbarhet

Ett aktivt hållbarhetsarbete blir aldrig klart, vi är i ständig utveckling för framtiden.

Farsta Centrum är en viktig plats för väldigt många människor. Därför är det viktigt att vi aldrig stannar upp i vår utveckling. Sedan Farsta Centrum byggdes på 60-talet har centrumet genomgått ett antal stora förändringar och just nu genomgår vi den kanske största och viktigaste någonsin när vi ställer om till en mer hållbar handelsplats. En plats som framtidens Farstabor ska vara stolta över. Precis som vi är.

Vi arbetar hela tiden för att skapa och utveckla trivsamma och hälsosamma miljöer och mötesplatser.

Vi jobbar aktivt för att utveckla och bedriva vår verksamhet med minsta möjliga påverkan på miljön för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi förbättrar våra fastigheters miljöegenskaper genom att aktivt arbeta för att minska beroendet av energi. Både för oss och våra kunder.

Vi genomför byggnation och fastighetsdrift utifrån ett hållbarhetsperspektiv, exempelvis prioriterar vi långsiktigt hållbara produkter med låg miljöpåverkan och god driftsekonomi.

Vi hanterar och bygger för källsortering av avfall och emballage som lägst motsvarar kommunala krav och nationell lagstiftning.

Vi säkerställer att miljölagstiftningen efterlevs i företagets alla verksamheter.

Vi agerar alltid utifrån gällande lagar, förordningar och branschöverenskommelser. I tveksamma och otydliga fall agerar vi med "god marginal” inom gällande lagar och förordningar.

Vi har installerat 24 laddstolpar och fler kommer det att bli för att underlätta för våra kunder att byta till elbil.

Vi har tagit fram en miljörapport för vår avfallshantering och källsortering där man kan ta ut statistik och följa upp antingen hela anläggningen eller enskild kund under den period som intresserar en.

Vi har inventerat samtliga städrum och gått igenom alla kemikalier och redskap, minskat ner antalet kemikalier till ett fåtal och bytt till hållbara moppar och dukar.

Varje vecka deltar våra ordningsvakter vid en så kallad utsättning på kvällen tillsammans med Polisen, Fältassistenterna, SL, Kyrkan och Nattvandrarna för att tillsammans skapa förutsättningar för social hållbarhet.

Vi deltar på Tillsammansdagen och träffar alla nyblivna 7:e klassare varje år.