Välkommen till Läkarhuset Farsta

Läkarhuset Farsta

Ett stort antal medicinska specialister är verksamma vid Läkarhuset Farsta. Läkarhuset Farsta startade 1963 som det andra läkarhuset i Stockholm. Tanken med läkarhusen var då liksom nu att samla flera olika specialister och kringresurser som röntgen och laboratorium på ett och samma ställe, för att därigenom underlätta samarbetet mellan enheterna. Detta betyder att våra patienter kan utredas och behandlas snabbare och säkrare.

Mottagning Kontakt  
Barn 08-616 52 60  
Husläkare Curera 08-120 00 60  
Laboratorium 08-724 86 31  
Mödravård 08-123 383 80  
Röntgen  08-123 197 07  
Ungdomsmottagning 08-123 383 90  
Ögon 08-587 102 60  
Öron-, näs- och hals 08-683 42 40  
Fonus 08-709 84 20  
Audika 010-888 54 56  
Sachsska barn-och ungdomsmott. 08-616 52 60  
Tandläkare Katarina Hertzberg McKnight 08-605 37 00