Välkommen till Ögonspecialisterna Farsta

Ögonspecialisterna Farsta

På Ögonspecialisterna Farsta utreder och behandlar vi de flesta ögonsjukdomar. Vi vet att kvalitet, trygghet och tillgänglighet, men även ett vänligt bemötande och tydlig information är viktigt för dig som patient.

Här jobbar ögonspecialister, ögonsjuksköterskor och ortoptister med hjälp av modern teknologi för att tillgodose just dina behov.

Ögonspecialisterna Farsta har vårdavtal med Stockholm läns landsting och har ett nära samarbete med andra ögonkliniker, husläkarmottagningar och optiker. Få saker i livet är viktigare än synen.

Adress:Läkarhuset, Farstagången 32 pl 2.