Välkommen till Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Sachsska barn- och ungdomssjukhusets högspecialiserade mottagningar.

Vi arbetar i team kring barn och ungdomar mellan 0–18 år med kroniska sjukdomar, så som svårare astma, allergier, neurologiska och endokrinologiska sjukdomar. Vi utför allergivaccination för barn med svårare luftvägsallergier.

Vi som arbetar här är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, barnsjuksköterskor och medicinska sekreterare.

För att komma till oss krävs remiss och vi tar huvudsakligen emot remisser från barn och ungdomsläkare samt från Sachsska barn och ungdomssjukhuset. Vi tar även emot remiss från BVC och skola; i huvudsak för utvecklingsbedömning, tillväxtutredning, allergimisstanke och prolongerad ikterus. Vi tar även emot remiss från vårdcentral enligt VISS och i mån av utrymme på mottagningen.