Välkommen till Swedbank

Swedbank

Vårt samhällsengagemang började redan för 200 år sedan och vi har en lång tradition av att sprida kunskap om pengar och sparande. Med omkring 7,3 miljoner privatkunder och omkring 548 000 företagskunder är vi den ledande banken på våra hemmamarknader.

Vi erbjuder allt ifrån smidiga digitala lösningar för vardagsekonomin till mer omfattande finansiell rådgivning.